Magyar Pénztárszövetség
A pénztárakról Aktualitások Hírlevelek Fórum Keresés Munkatársak E-mail Főlapra Angol oldalak

Budai Egészségpénztár


a prevenció és az egészséges életmód szolgálatában

 • Az egyéni befizetések után 30 % jövedelem adókedvezmény
 • A munkáltató átvállalhatja a fizetési kötelezettséget
 • Szabad orvosválasztás, igény szerinti ellátás
 • Rendszeres szűrővizsgálat, betegmenedzselés
 • Sport, testmozgás, szabadidős tevékenységek
 • Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz (pl. szemüveg) árkiegészítés, segélyek

     A BUDAI EGÉSZSÉGPÉNZTÁR szeretné elérni, hogy minél szélesebb körből csatlakozzanak pénztártagok. Ennek érdekében kapcsolatokat alakít ki különböző társaságokkal, intézményekkel, szervezetekkel, és szeretne mindenkit meggyőzni az egészséges életmód és az egészségmegőrzés fontosságáról és hasznosságáról. A pénztár további célkitűzése, hogy a tagok számára a legjobb minőségű és legmegfelelőbb szolgáltatásokat nyújtsa, és ehhez megtalálja azokat a szakembereket, intézményeket, akik ezt a célkitűzést szakmailag és emberileg is képesek megteremteni.

Budai Egészségpénztár főbb adatai


A pénztár székhelye: Budapest, XI. ker. Fejér Lipót u.59.
A pénztár levelezési címe: 1461. Bp. Pf.: 232
Telefon/fax/üzenetrögzítő: 204 – 5425

Az Igazgatótanácsának elnöke:

Dr. Perjés Gábor

Az Ellenőrző Bizottság elnöke:

Dr. Kupper András

Ügyvezető igazgató:

Molnár Béláné /Zsuzsa/

A Budai Egészségpénztár szolgáltatásai

     A pénztár szolgáltatásai elsősorban a prevenciót helyezik előtérbe, de ennek kapcsán, valamint a tagok igényeinek és egészségi szükségleteinek figyelembe vételével az egészségügy és az egészséges életmód szinte minden területére kiterjednek.

 1.      Jelenleg a pénztár egységes tagdíja: 1.000.- Ft, melynek megfizetése esetén a Fogászati szolgáltatás csomag vehető igénybe. Fogorvosi szolgáltatás első lépése a kötelező szűrővizsgálat. A fogazat állapotának felmérésekor, a kezelési terv elkészítésekor derül ki, hogy milyen további beavatkozásra van szükség. A kezelések tartalma és ára a pénztártag és az orvos megállapodásának megfelelően alakul, a kifizetést pedig a pénztár intézi a tagdíj és az eseti befizetések alapján.
 2. Belgyógyászati és szabadidős szolgáltatások igénye esetén választható a 2.000.- Ft-os tagdíj, melynek megfizetésével a Fogászati szolgáltatás csomag mellett a Prevenciós szolgáltatás csomag is igénybe vehető.
 • Egyéni egészségügyi adatlap, alapszűrés, és egyéni egészségterv
 • Szükséges kiegészítő szűrések, vizsgálatok
 • Életmód, szabadidő szolgáltatások (sport, természetgyógyászat, szolárium, stb.)
 • Egyéb (gyógyüdülés, gyógyfürdő, rehabilitáció, stb.)

     A belgyógyászati/prevenciós szolgáltatásokat igénybe vevő tagok részére a pénztár készített egy Egészségügyi kiskönyvet. A kiskönyv tartalmazza a tag egészségügyi adatait, életmódbeli, táplálkozási szokásait, stb. valamint a pénztárral szerződött orvos által elvégzett fizikális és laborvizsgálatok eredményeit. Ezeknek az adatoknak az ismeretében és az orvossal való konzultáció alapján kerül sor a további szükséges szakvizsgálatokra, illetve az életmód tanácsadásra, és a szabadidős szolgáltatásokra.A szűrővizsgálatok rendszeres elvégzése az egészségpénztári működés hatékonyságának alapját képezi, hiszen minden további lépés, tanácsadás, szakrendelésre küldés, szabadidős program, gyógyszerfelírás, stb. csak a vizsgálati eredmények ismeretében hozhat maradandó eredményt.

     A pénztártagok a lakóhelyük, vagy munkahelyük közelében vehetik igénybe a szolgáltatásokat, olyan szerződéseket köt a pénztár, ami a tagnak a legmegfelelőbb elérést biztosítja / pl. saját fogorvos, háziorvos /. A szabadidős programok a tagok igényének és választásának megfelelően történik, figyelembe véve a szűrővizsgálat alapján javasolt orvosi tanácsokat. A szabadidős programokról a tagok számlát nyújtanak be a pénztárnak, melyet a pénztár a tag számára - a tag egyéni számláján levő összeg erejéig - megtérít.

 1. Pénzbeni szolgáltatások igénye esetén a 3.000.- Ft-os tagdíj is választható, melynek megfizetésével egészségügyi célú segély és támogatás is igényelhető.
 • Gyógyszertámogatás gyógyszerszámla alapján
 • Gyógyászati segédeszköz támogatás (szemüveg, kontakt lencse, gyógycipő, hallókészülék, stb.) számla alapján
 • Tartós betegség esetén igényelhető segély
 • Haláleseti segély (hátramaradottak támogatása)
 • Táppénz kiegészítés
 • Otthonápolási díj hozzájárulás

A szolgáltatások finanszírozása

     A pénztár a gazdálkodás keretében alapokat képez, és a tagok számára egyéni számlát vezet. A tag egyéni számláján gyűlik a pénztártag illetve a munkáltatója által megfizetett összegnek az a hányada, melyet a közgyűlés a pénzügyi tervben elfogadott.

     A fedezeti alap az egyéni számlák összessége, és a szolgáltatások finanszírozására szolgál. Minden tag annyi szolgáltatást vehet igénybe, amennyi összeg az egyéni számláján szerepel. Amennyiben a pénztártag több szolgáltatást óhajt igénybe venni, mint amennyire az egyéni számlája fedezetet nyújt, rendkívüli befizetést teljesíthet, melynek alapok közti felosztása kedvező, és adókedvezmény is igénybe vehető utána.

A működési alap a pénztár működési költségeinek fedezésére szolgál.

     A likviditási alap az időlegesen fel nem használt pénzeszközök gyűjtésére és - a másik két alap általános tartalékaként - a pénztár fizetőképességének biztosítására szolgál.

Az éves pénzügyi terv az alábbi tagdíj felosztási arányokat határozza meg:

Tagdíj

Fedezeti alap

Működési alap

Likviditás

Egységes 1000.- Ft

80 %

15 %

5 %

+1000.- Ft többlet

90 %

10 %

0 %

+1000.- Ft többlet

95 %

5 %

0 %

Rendkívüli befizetés

95 %

5 %

0 %

Adó és egyéb kedvezmények

 • A pénztártag által befizetett tagdíj 30 %-a a személyi jövedelemadóból levonható.
 • A munkáltató által átvállalt tagdíj (munkáltatói hozzájárulás) nem minősül jövedelemnek, de utána adókedvezmény sem vehető igénybe.
 • A munkáltató a munkáltatói hozzájárulást költségként számolhatja el, és a hónap első napján érvényes minimálbér összegéig járulékmentes a munkáltató általi átvállalás.
 • A pénztár részére nyújtott támogatás (munkáltatói hozzájáruláson felül ilyen címen lehet a pénztár részére adományt juttatni) közérdekű kötelezettségvállalásnak minősül, ennek megfelelő adókedvezmények vonatkoznak rá. A támogatásból az egyéni számlákra jóváírt összeg a tagnál jövedelemnek minősül és 30 % adókedvezményt lehet utána igénybe venni.

A belépés feltételei

A pénztár tagja lehet az a személy, aki:

 • a 16. életévét betöltötte,
 • magyar állampolgár, valamint tartózkodási illetve munkavállalási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár,
 • a belépési nyilatkozat aláírásával, az Alapszabály rendelkezéseit elfogadja,
 • a vállalt tagdíjat megfizeti.

A belépési nyilatkozatot 2 példányban kell kitölteni és megküldeni a pénztár részére. Az egyik példány a pénztárnál marad a másik példányt a tag a pénztári záradékolással, a pénztár Alapszabályával és Szolgáltatási Szabályzatával, valamint az első havi tagdíj összegét tartalmazó befizetési csekkel együtt kapja vissza 30 napon belül.

A pénztári záradékolás napjától a tag köteles megfizetni az első havi tagdíjat. Az Alapszabály szerint az első havi tagdíj összege a vállalt tagdíj + 1500.- Ft regisztrálási díj. A további tagdíjfizetés a pénztártag választása szerint történhet:

 • banki átutalással
 • munkáltató általi bérlevonással.(ebben az esetben adunk megbízási formát)
 • postai csekken

A tagság folyamán a belépési nyilatkozatban vállalt tagdíj mértéke, a tagdíj megfizetésének módja, a kedvezményezett személye bármikor megváltoztatható a pénztárhoz intézett nyilatkozattal.

 

Budapest, 2002. április

Az egészség érték, meg kell őriznünk!

A Budai Egészségpénztár segít, hogy egészségét megőrizze.

Legyen a tagunk!
     
Design: Gabor Szendi 2002