Pénztárakról

Rövid ismertetés az önkéntes biztosító pénztárakról

A pénztári tagság vállalása az egyén önmagával szemben vállalt felelőssége is. Aki bármely önkéntes pénztár tagjává vált, oda rendszeresen tagdíjat fizet, az megtakarításaival gyarapítja saját maga vagy családtagjai szociális, egészségügyi ellátásai fedezetét, vagy megalapozza későbbi, nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát. A megtakarítási hajlandóságot az állam az önkéntes pénztárak esetében 20 %-os adókedvezménnyel is támogatja. Ez azt jelenti, hogy az adózott jövedelemből befizetett tagdíj és a munkáltatói hozzájárulás 20 %-ról a tag rendelkezhet és az egyéni számlájára kérheti. A tagdíjat részben vagy egészben a tag munkáltatója is megfizetheti.

Önsegélyező pénztárak

Kiegészítő ellátást biztosíthatnak megváltozott munkaképesség (pl. átmeneti vagy végleges rokkantság), hozzátartozó elhalálozása, gyermek születése, beteg gyermek ápolása miatti keresőképtelenség, munkanélküliség esetén. Más szociális juttatásokat is biztosíthatnak, mint például a gyógyszer és a gyógyászati segédeszközök árának támogatása vagy teljes megtérítése. Ezen kívül rendszeres gyermeknevelési támogatást is nyújthatnak, vagy a lakhatás költségeihez hozzájárulhatnak.

Egészségpénztárak

Az egészségpénztárak elsősorban abban érdekeltek, hogy a tagjaikat jó testi és lelki egészségi állapotban tartsák, megelőzzék a betegségek kialakulását, amit a pénztár azzal is segít, hogy rendszeres konzultációkkal ismereteket nyújt a tag egyéni egészség-kockázatairól. A tagjaik számára – egyéni egészségterv alapján – egészségvédelmi programokat szerveznek és finanszíroznak, valamint egészségügyi szolgáltatásokat vásárolnak vagy térítenek meg. Kiegészítő táppénzt is adhatnak a tag betegsége esetén, és az egészségpénztár is nyújthat támogatást a gyógyszer és a gyógyászati segédeszközök megvásárláshoz.

Önkéntes nyugdíjpénztárak

A tagok önkéntes befizetéseiből felhalmozott fedezeti tartalék terhére a nyugdíjkorhatár elérését követően a szolgáltatási szabályzatában meghatározott kiegészítő nyugdíjat nyújt.

Bárki egyidőben több azonos típusú, vagy többféle pénztár tagja is lehet. Az adókedvezményt ez esetben is az összes befizetés után igénybe lehet venni, amelynek legmagasabb összege azonban nem haladhatja meg az évi 150 ezer forintot.